Team

Overlastadvies.nl is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het team bestaat nu uit prof. mr. dr. Michel Vols & mr. Laurent Jensma.

Michel Vols
Laurent Jensma
Michel Vols

Michel Vols is hoogleraar openbare-orderecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in het openbare-orderecht, en onderzoekt onder andere de aanpak van woonoverlast door lokale overheden, verhuurders, politie en andere instanties. Zie voor meer informatie: https://www.rug.nl/staff/m.vols/.

Laurent Jensma

Mr. Laurent Jensma is als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2013 is hij afgestudeerd in de richting IT-recht. Vooral de combinatie van techniek en het recht spreken hem aan. Zie voor meer informatie: https://www.rug.nl/staff/l.jensma/

Financiering en samenwerking

Het ontwikkelen van een website als overlastadvies.nl vergt onderzoek en kost tijd, inspanning en geld. Verschillende organisaties en personen hebben dit project (financieel) ondersteund. Inhoudelijk is er geen inmenging van deze organisaties en/of personen met de uitkomsten van het onderzoek of de adviezen die de website geeft geweest. De onderzoekers hebben het onderzoek onafhankelijk kunnen verrichten.

Het was niet mogelijk geweest om deze website te ontwikkelen zonder de (financiële) steun van de Gratama Stichting (Gratama Wetenschapsprijs 2016), het Nicolaas Mulerius Fonds (Nicolaas Mulerius Stipendium 2016) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Veni-project: 451-15-013).

Daarnaast was het ontwikkelen van de website niet mogelijk geweest zonder de steun van Berkeley Bridge, die de technische middelen biedt (Berkeley Publisher) om juridisch onderzoek om te zetten in bruikbare instrumenten zoals overlastadvies.nl.

Ten slotte is bij het maken van overlastadvies.nl samengewerkt met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit centrum werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor biedt het kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.