Privacy

Om ervoor te zorgen dat overlastadvies.nl een advies kan geven dat bij uw situatie past, worden enkele gegevens gevraagd. Wij vragen bewust niet naar persoonsgegevens, omdat deze niet nodig zijn om een inschatting te maken van uw situatie. Hier bedoelen wij mee dat we geen persoonsgegevens opvragen en opslaan als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gegevens die wij opvragen worden opgeslagen en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zie ook de informatie over ons team. Het systeem vraagt alleen naar de volgende gegevens die betrekking hebben op uw woonsituatie:

  • Of u in een huur- of koopwoning woont;
  • Of uw buren in een huur- of koopwoning wonen;
  • Of de woningen appartementen betreffen;
  • De vier cijfers van uw postcode. Er wordt hier niet naar de postcode inclusief letters gevraagd omdat dat enerzijds niet nodig is voor het advies en anderzijds om te voorkomen dat de informatie in combinatie met de andere gegevens tot persoonsgegevens kunnen leiden.

Daarnaast wordt niet bijgehouden wie (vanaf welk IP-adres) de site bezoekt en het systeem invult. Mocht u desondanks toch vragen hebben over het systeem en de gegevens, stuur dan een mail naar L.Jensma@rug.nl

Disclaimer

U kunt aan de informatie op deze site en uit het systeem geen rechten ontlenen. Overlastadvies.nl en het onderzoeksteam kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke voor zouden kunnen komen op deze site en in de door het systeem gegenereerde adviezen.

De gegevens en informatie van deze website mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerders van de website worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.