Over het advies

Elk advies dat overlastadvies.nl geeft is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het advies is altijd zoveel mogelijk toegespitst op uw situatie, aan de hand van de door u gegeven antwoorden. Sommige onderdelen komen terug in elk advies, maar andere ook niet. Als u of uw buren bijvoorbeeld niet in een huurwoning wonen, dan wordt het huurrecht niet besproken.

Overleg, praten en afspraken met de buren

Dit onderdeel gaat over de mogelijkheden van overleg en praten met de buren.

Vaak is het niet nodig om juridische stappen te ondernemen, maar kan een probleem ook met een goed gesprek worden opgelost. Soms kan het verstandig zijn om een andere buurtbewoner, buurtbemiddeling of een wijkagent te vragen om te helpen. Dit onderdeel van het advies gaat in de op de mogelijkheden in uw specifieke zaak en geven wij tips.

Zelf juridische stappen ondernemen: het burenrecht

Dit onderdeel gaat in op juridische mogelijkheden die het burenrecht biedt. Het burenrecht is onderdeel van het privaatrecht en regelt hoe buren met elkaar om moeten gaan. Het maakt niet uit of u of uw buren huurder of eigenaar van de woning zijn: het burenrecht geldt voor alle buren.

Bij het burenrecht moet u zelf juridische actie ondernemen. Als het nodig is, kunt u (veelal samen met een advocaat) naar de rechter stappen. U vraagt de rechter dan bijvoorbeeld om de buren te verbieden om een overlastgevende gedraging te verrichten. De rechter kan de buren ook verplichten om juist iets wel te doen, als dat de overlast zal verminderen of stoppen.

VVE – Als er sprake is van een appartementengebouw kan ook de Vereniging van Eigenaren (VVE)  burenoverlast voorkomen en/of aanpakken. In dit onderdeel zal waar nodig ook informatie worden gegeven over de mogelijkheden die de VVE heeft om overlast aan te pakken.

Naar de verhuurder: het huurrecht

Dit onderdeel van het advies gaat over de regels van het huurrecht over overlast. Het huurrecht bevat de regels die gelden voor situaties waarin iemand een woning huurt. Als is aangegeven dat u of de buren in een huurwoning wonen, zal het huurrecht in het advies worden opgenomen.

In dit onderdeel wordt eerst aangegeven of een verhuurder verplicht is om tegen de overlast op te treden, en wat die verplichting inhoudt. Het is afhankelijk van de soort overlast en de ernst van de overlast wat de verhuurder moet en kan doen om tegen de overlast op te treden. De verhuurder zal onderzoek naar de overlast moeten doen. Soms zal bemiddeling of een gesprek voldoende zijn. In andere gevallen is het noodzakelijk om meer te doen: bijvoorbeeld een gedragsaanwijzing of huisuitzetting. In het advies zal een inschatting worden gemaakt of die middelen in uw situatie mogelijk zijn, wat u kunt verwachten en wat mogelijke alternatieven zijn.

Het advies bevat ook voorbeelden van zaken die lijken op uw situatie. Deze voorbeelden kunt u wellicht met de verhuurder of anderen bespreken.

Naar de gemeente: het bestuursrecht

Dit onderdeel van het advies gaat over de mogelijkheden die de gemeente heeft bij de aanpak van overlast. De burgemeester en wethouders zijn onderdeel van het bestuur van de gemeente, daarom is het bestuursrecht van toepassing.

Veel gemeenten werken samen met de politie, verhuurders en andere organisaties om overlast te voorkomen en te verminderen. De gemeente zal niet altijd zelf een rol spelen bij de aanpak van overlast. Alleen bij bijvoorbeeld ernstige hinder, drugscriminaliteit en verwaarloosde/brandgevaarlijke gebouwen bestaan er mogelijkheden. In sommige gevallen kunnen de burgemeester of de wethouders niets doen, in andere gevallen zijn er wel mogelijkheden. Het advies houdt hiermee rekening aan de hand van de antwoorden die u geeft over uw situatie.

Elk advies zal in ieder geval ingaan op de mogelijkheden die de Wet aanpak woonoverlast (ingevoerd in 2017) biedt voor uw situatie.

Naar de politie en het Openbaar Ministerie: het strafrecht

Dit onderdeel gaat in op de rol van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). De politie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van overlast. De politie reageert op klachten van overlast, gaat bij mensen thuis langs en wijkagenten bemiddelen bij burenconflicten.

Soms is de overlast zodanig ernstig, dat er sprake is van een strafbaar feit. Dan kan ook het strafrecht een grotere rol spelen bij de aanpak van overlast. U moet dan denken aan drugscriminaliteit, bedreigingen of geweldsincidenten.

U kunt dan bijvoorbeeld aangifte bij de politie doen. Het Openbaar Ministerie kan zelf actie ondernemen of de zaak vervolgens aan de strafrechter voorleggen. Dit onderdeel van het advies gaat over welke rol het strafrecht kan spelen in uw situatie.