Onderzoek overlast

Op www.overlastadvies.nl kunt u advies op maat krijgen over hoe overlast kan worden verminderd en aangepakt. De website is onderdeel van een groter onderzoeksproject dat in algemene zin woonoverlast onderzoekt.

Uit het Woononderzoek blijkt dat bijna 7 procent van de ondervraagden vaak overlast ondervindt van de directe buren. Bijna 17 procent ervaart soms overlast. De Veiligheidsmonitor laat zien dat bijna 29 procent van de respondenten aangeeft dat overlast door buurtbewoners soms voorkomt. Rond de 5 procent geeft aan veel overlast van buurtbewoners te ervaren.

Figuur 1 laat de ontwikkeling van zowel overlast door directe buren en overlast van buurtbewoners over de afgelopen jaren zien.


Figuur 1 Ervaren woonoverlast
Bron: CBS Veiligheidsmonitor & Woononderzoek 2015

Uit alle rapporten blijkt dat de ‘woonoverlast’ door de jaren niet is afgenomen, maar zelfs is toegenomen. Binnen de Veiligheidsmonitor is ‘overlast door buurtbewoners’ de enige vorm van ‘buurtoverlast’ die niet is gedaald. Woonoverlast vormt voor een relatief groot deel van de Nederlandse bevolking dus een hardnekkig probleem.

Binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit doet prof. Michel Vols veel onderzoek naar de aanpak van woonoverlast. U kunt hier enkele van zijn onderzoeken downloaden:

• M. Vols (2013), Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 292 pp.
• M. Vols, M. Kiehl & J. Sidoli del Ceno (2016) Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, nr. 7098, pp. 206-2012.
• M. Vols (2016), Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol 32, nr. 7, pp. 214-223.
• M. Vols & L. Sieljes, (2018) Gedragsaanwijzing ingebed in het huurrecht? Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 18 pp.